Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 
Komunalna Energetyka Cieplna - KOMEC
 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik”
 
 

Zapytania ofertowe

Kętrzyńskie TBS
05.06.2023
Znak: DT/1963/23 Data: 05 czerwca 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sikorskiego 25 – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.  „Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej przyczyny ugięcia stropu w pomieszczeniu piwnicznym wraz z opracowaniem programu naprawczego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 25 w Kętrzynie”   Zakres prac: Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej przyczyny ugięcia stropu piwnicznego wraz z opracowaniem programu naprawczego. Wykonanie dokumentacji kosztorysowej (kosztorys inwestorski, ślepy i przedmiar robót).   Wykonaną ekspertyzę techniczną oraz pozostałą dokumentację Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i na czytniku elektronicznym.   Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na podstawie własnych oględzin i pomiarów.   Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.   Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:   1)     oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz...
Kętrzyńskie TBS
02.06.2023
Znak: DT/1955/23 Data: 02 czerwca 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Mazurska 30 – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.: „Remont pokrycia dachu i elewacji wraz z robotami towarzyszącymi budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mazurska 30 w Kętrzynie”   Zakres prac: I Remont dachu Rozebranie istniejącego pokrycia dachu. Wymiana wygnitego ołacenia i desek. Rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych (bez rynien i rur spustowych od strony frontowej budynku). Wymiana pokrycia dachowego dachówką ceramiczną. Wymiana wyłazu dachowego. Wymiana ław kominiarskich na metalowe. Remont kominów – odtworzenie powłok tynkarskich wraz z przemalowaniem. Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej. Montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej. Montaż płotków śniegowych nad wejściami do budynku. Wykonanie impregnacji p.poż. na strychu. Wywóz i utylizacja materiału rozbiórkowego. II Remont elewacji Zbicie tynków odparzonych, wykonanie nowych cementowo wapiennych. Uzupełnienie gzymsów i elementów zdobniczych. Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem wełną mineralną. Uzupełnienie elementów elewacji wykonanej z cegły wraz z wypełnieniem fug i ich impregnacją. Przy wycenie prac Wykonawca może...
Kętrzyńskie TBS
01.06.2023
Znak: DT/1942/23 Data: 01 czerwca 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert  Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:   „Wymiana stolarki okiennej we wskazanych lokalach mieszkalnych Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w budynku przy ul. Jaśminowej 4 w Kętrzynie – 2023 r.”    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Rodzaj zamówienia: robota budowlana związana z zakupem, dostawą i montażem stolarki okiennej. Kody CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane, 45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien, 45400000-1 – Roboty wykończeniowe. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Wymiana stolarki okiennej na okna PCV 3-szybowe w kolorze białym, uchylno-rozwierne, spełniające polskie normy budowlane, współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m2*K wraz z montażem nawiewników ciśnieniowych z zachowaniem istniejącego podziału oraz grubości ramiaków i ślemienia w lokalach mieszkalnych wskazanych w załączonym wykazie (Załącznik_nr_2). Szczegółowe wymagania do zamówienia stanowi Załącznik_nr_5 do zaproszenia.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:   Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz...
Kętrzyńskie TBS
01.06.2023
Znak: DT/1941/23 Data: 01 czerwca 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert  Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:   „Wymiana stolarki okiennej we wskazanych lokalach mieszkalnych Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w budynku przy ul. Klonowej 6 w Kętrzynie – 2023 r.”    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Rodzaj zamówienia: robota budowlana związana z zakupem, dostawą i montażem stolarki okiennej. Kody CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane, 45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien, 45400000-1 – Roboty wykończeniowe. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Wymiana stolarki okiennej na okna PCV 3-szybowe w kolorze białym, uchylno-rozwierne, spełniające polskie normy budowlane, współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m2*K wraz z montażem nawiewników ciśnieniowych z zachowaniem istniejącego podziału oraz grubości ramiaków i ślemienia w lokalach mieszkalnych wskazanych w załączonym wykazie (Załącznik_nr_2). Wymiana stolarki okiennej dachowej na okna drewniane 3-szybowe, spełniające polskie normy budowlane, współczynnik przenikania ciepła 1,1 W/m2*K, pakiety szybowe co najmniej...
Kętrzyńskie TBS
01.06.2023
Znak: DT/1936/23 Data: 01 czerwca 2023 r.   Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 19.04.2023 r. znak DT/1571/23   Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Powstańców Warszawy 12 w Kętrzynie informuje o wyborze oferty na realizację zadania pn. „Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej przyczyny spękań ścian elewacyjnych budynku wraz z opracowaniem programu naprawczego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Pow. W-wy 12 w Kętrzynie”   Do dnia 15.05.2023 r. do godz. 11.00 do siedziby Spółki Kętrzyńskiego TBS wpłynęły 4 oferty. Po analizie do realizacji przedmiotowego zadania Wspólnota Mieszkaniowa wybrała ofertę, którą złożyła firma: DESTIM Piotr Bogacz z siedzibą w Sząbruku. Wybrany Wykonawca spełnił postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki określone w zaproszeniu do złożenia ofert oraz zaproponował najniższa cenę za wykonanie ekspertyzy.   Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym. 
Kętrzyńskie TBS
01.06.2023
Znak: DT/1920/23 Data: 01 czerwca 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert  Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:   „Wymiana stolarki okiennej we wskazanych lokalach mieszkalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn – 2023”    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Rodzaj zamówienia: robota budowlana związana z zakupem, dostawą i montażem stolarki okiennej i drzwiowej. Kody CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane, 45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien, 45400000-1 – Roboty wykończeniowe. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Wymiana stolarki okiennej na okna PCV 3-szybowe w kolorze białym, uchylno-rozwierne, spełniające polskie normy budowlane, współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m2*K wraz z montażem nawiewników ciśnieniowych z zachowaniem istniejącego podziału oraz grubości ramiaków i ślemienia w lokalach mieszkalnych wskazanych w załączonym wykazie (Załącznik_nr_2). Szczegółowe wymagania do zamówienia stanowi Załącznik_nr_5 do zaproszenia.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:   Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z formularzem ofertowym (Załącznik_nr_1) następujące...
Kętrzyńskie TBS
25.05.2023
Znak: DT/1864/23 Data: 25 maja 2023 r.   Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 24.04.2023 r. znak DT/1625/23   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje o zakończeniu postępowania z dnia 24.04.2023 r. znak DT/1625/23 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych pn.: „Remont niezasiedlonego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Cukrowniczej 2/5 w Kętrzynie (2)” Do dnia 10.05.2023 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 2 oferty. Zgodnie z postanowieniami postępowania (Rozdział VII. pkt 4.) Zamawiający podjął decyzję o wezwaniu uczestników postępowania do negocjacji. Dnia 17.05.2023 r. ogłoszono postępowanie znak DT/1811/23 w wyniku, którego do dnia 22.05.2023 r. do siedziby Spółki wpłynęła 1 oferta negocjacyjna. Po komisyjnym otwarciu ofert w siedzibie Spółki, które odbyło się dn. 22.05.2023 r., Zamawiający podjął decyzję o wyborze oferty złożonej przez firmę: USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Adam Kossewski Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie...
Kętrzyńskie TBS
25.05.2023
Znak: DT/1863/23 Data: 25 maja 2023 r.   Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 24.04.2023 r. znak DT/1624/23   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje o zakończeniu postępowania z dnia 24.04.2023 r. znak DT/1624/23 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych pn.: „Remont niezasiedlonego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Cukrowniczej 2/3 w Kętrzynie (2)” Do dnia 10.05.2023 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 2 oferty. Zgodnie z postanowieniami postępowania (Rozdział VII. pkt 4.) Zamawiający podjął decyzję o wezwaniu uczestników postępowania do negocjacji. Dnia 17.05.2023 r. ogłoszono postępowanie znak DT/1811/23 w wyniku, którego do dnia 22.05.2023 r. do siedziby Spółki wpłynęła 1 oferta negocjacyjna. Po komisyjnym otwarciu ofert w siedzibie Spółki, które odbyło się dn. 22.05.2023 r., Zamawiający podjął decyzję o wyborze oferty złożonej przez firmę: USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Adam Kossewski Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie...
Kętrzyńskie TBS
24.05.2023
Znak: DT/1858/23 Data: 24 maja 2023 r.   Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 28.04.2023 r. znak DT/1680/23   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje o zakończeniu postępowania z dnia 28.04.2023 r. znak DT/1680/23 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych pn.: „Zmiana systemu ogrzewania w pięciu zasiedlonych lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - 2023” Do dnia 18.05.2023 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 2 oferty. Po komisyjnym otwarciu ofert w siedzibie Spółki, które odbyło się dn. 22.05.2023 r., Zamawiający podjął decyzję o wyborze oferty złożonej przez firmę: HYDROGAZ SYSTEMY GRZEWCZE Czesław Kopko Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do złożenia ofert.
Kętrzyńskie TBS
24.05.2023
Znak: DT/1857/23 Data: 24 maja 2023 r.   Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 28.04.2023 r. znak DT/1678/23   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje o zakończeniu postępowania z dnia 28.04.2023 r. znak DT/1678/23 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej c.o. z podłączeniem kotła do instalacji wod.-kan. w niezasiedlonym lokalu mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 22/4 w Kętrzynie” Do dnia 18.05.2023 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 2 oferty. Po komisyjnym otwarciu ofert w siedzibie Spółki, które odbyło się dn. 22.05.2023 r., Zamawiający podjął decyzję o wyborze oferty złożonej przez firmę: HYDROGAZ SYSTEMY GRZEWCZE Czesław Kopko Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do złożenia ofert.
1234567891011

Archiwum

2023
2022
2021
2020
2019

Zobacz także