Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 
Komunalna Energetyka Cieplna - KOMEC
 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik”
 
 
Kętrzyńskie TBS

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. to wiodąca firma działająca na lokalnym rynku mieszkaniowym. Oferuje również profesjonalne usługi w zakresie

 • budowy domów mieszkalnych
 • zarządzania nieruchomościami
 • sporządzenie kosztorysów inwestorskich lub ofertowych
 • nadzór techniczny robót budowlanych
 • przeglądy okresowe budynków
 • zagospodarowania terenów zieleni
KOMEC Kętrzyn

KEC Komec Sp. z o.o. to producent i dystrybutor ciepła centralnego ogrzewania oraz ciepłej wodę dla prawie 60 % mieszkańców miasta Kętrzyn.

 • wytwarzanie i dystrybucja ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania
 • ciepła wody dla całego miasta Kętrzyn
 • profesjonalne doradztwo i usługi w dziedzinie ogrzewania
 • specjalistyczny sklep
MWiK Kętrzyn

MWiK Sp. z o.o. wydobywa, produkuje i dostarcza czystą i uzdatnioną wodę dla tysięcy odbiorców w całej Gminie Miejskie i Wiejskie Kętrzyn.

 • produkcja i dystrybucja wody
 • nowoczesne stacje uzdatniania wody
 • infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna
 • innowacyjna oczyszczalnia nieczystości
 • wodne atrakcje w Kętrzynie
 • ośrodek wypoczynkowy „Kętrzyńska Przystań”
Komunalnik Kętrzyn

PGK „Komunalnik” Sp. z o.o. specjalizuje się i zapewnia komunikację miejską, odbiór i segregowanie odpadów komunalnych a także dba o czystość w całym mieście.

 • nowoczesna komunikacja miejska
 • odbiór i segregowanie odpadów komunalnych
 • dbanie o naturalne środowisko
 • schronisko dla bezdomnych zwierząt
 • zarzadzanie cmentarzami

Aktualności

Kętrzyńskie TBS
04.04.2024
Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o. o. w Kętrzynie informuje, że w dniu 02 maja oraz 31 maja 2024 r. Spółka oraz kasa będzie nieczyczynna. Za utrudnienia przepraszamy
KOMEC Kętrzyn
15.05.2024
MWiK Kętrzyn
24.04.2024
Zarzadzenie Nr 12/2024 Prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kętrzynie z dnia 24 kwietnia 2024 .r w sprawie ustalenia cennika usług turystycznych na rok 2024 dla Ośrodka Wypoczynkowego „Kętrzyńska Przystań". Zarządza się, co następuje: §1 Wrowadza się Cennik Podstawowy na rok 2024 dla Ośrodka Wypoczynkowego „Kętrzyńska Przystań", który stanowi załacznik do niniejszego Zarządzenia. §2 Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 9/2021 z dnia 04.05.2021 .r pozostają w mocy. §3 Traci moc obowiazywania Zarządzenie nr 15/2023 z dnia 27.01.2023 r. §4 Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Komunalnik Kętrzyn
17.05.2024