Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 
Komunalna Energetyka Cieplna - KOMEC
 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik”
 
 

Przetargi

KOMEC Kętrzyn
19.10.2023
  ZP-22/2023 Kętrzyn, dnia 19.10.2023r. Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Przegląd roczny i ocena stanu technicznego obiektów budowlanych wraz z czyszczeniem przewodów kominowych”. Kryteria wyboru oferty: - cena 100 % Uprawniony do kontaktów z oferentami – Jarosław Bochno tel. 89 751 36 65, pok. nr 224 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: jaroslaw.bochno@e-ketrzyn.pl. Termin składania ofert upływa dnia 02.11.2023r. o godz. 10.00. [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]  
KOMEC Kętrzyn
12.09.2023
Kętrzyn, dnia 12.09.2023r. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego  Komunalna Energetyka Cieplna "KOMEC" Sp. z o.o. ul. Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie zamówienia: "Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024" Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Teresa Szymańska tel. 89 751 21 13; 89 751 29 89, e-mail: teresa.szymanska@e-ketrzyn.pl . Zaproszenie do składania ofert wraz z kompletem załączników. Zawiadomienie o wyniku postępowania  
KOMEC Kętrzyn
07.07.2023
  Kętrzyn, dnia 07.07.2023r. Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieogranicznego ZP-18/2023 Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie.  Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie „Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków należących do KEC KOMEC Sp. z o.o.”. Uprawniony do kontaktów z oferentami: Jarosław Bochno, tel. 89 751 36 65, e-mail: jaroslaw.bochn@e-ketrzyn.pl [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]
KOMEC Kętrzyn
07.07.2023
  Kętrzyn, dnia 07.07.2023r. Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym na dostawę węgla kamiennego typ 31 lub 32, sortymentu miał M I A lub M II A w ilości 10 300 Mg. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem postęowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. w Kętrzynie, ul. Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn, a w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy "Prawo zamówień publicznych". Przedmimotem zamowienia są dostawy węgla kamiennego typ 31 lub 32, sortymentu miał M I A lub M II A, wg PN-82/G-97001, Kod CPV 09111210-5, pozbawione domieszek kamienia.  Osobą uprawniona do kontaktów z oferentami: Jarosław Bochno, tel. 89 751 36 65, e-mail: jaroslaw.bochn@e-ketrzyn.pl [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]
KOMEC Kętrzyn
16.06.2023
  Kętrzyn, dnia 16.06.2023r. Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zpytania ofertowego ZP-16/2023 Komunalna  Energetyka Cieplna "KOMEC" Sp. z o.o. 11-400 Kętrzyn, ul. Dworcowa 6 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. "Wykonanie robót zewnętrznych przy budynku Dworcowa 6 - przymurówek i elewacji ramp, posadzek cienkowarstwowych ramp, ogrodzenia posesji, zabezpieczenia (osłony) miejsca gromadzenia odpadów". Uprawniony do kontaktów z oferentami – Jarosław Bochno tel. 89 751 36 65, pok. nr 224 2 siedzibie Spółki lub drogą mailową:  jaroslaw.bochno@e-ketrzyn.pl. [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]  
KOMEC Kętrzyn
10.05.2023
  Kętrzyn, dnia 10.05.2023r. Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym Wykonanie cienkowarstwowych posadzek na rampach po wschodniej stronie budynku przy ulicy Dworcowej 6 w Kętrzynie wraz z wykonaniem odbojnic rampowych i przymurówek bocznych powierzchni ramp. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. w Kętrzynie, ul. Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn, a w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy "Prawo zamówień publicznych". Przedmimotem zamowienia jest Wykonanie cienkowarstwowych posadzek na rampach po wschodniej stronie budynku przy ulicy Dworcowej 6 w Kętrzynie wraz z wykonaniem odbojnic rampowych i przymurówek bocznych powierzchni ramp. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Jarosław Bochno tel. 89 751 36 65, e-mail: jaroslaw.bochno@e-ketrzyn.pl. [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]  
KOMEC Kętrzyn
20.04.2023
  Kętrzyn, dnia 20.04.2023r. Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym Remont ramp po wschodniej stronie budynku przy ul. Dworcowej 6 w Kętrzynie. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. w Kętrzynie, ul. Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn, a w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy "Prawo zamówień publicznych". Przedmimotem zamowienia jest Remont ramp po wschodniej stronie budynku przy ul. Dworcowej 6 w Kętrzynie.  Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Jarosław Bochno tel. 89 751 36 65, e-mail: jaroslaw.bochno@e-ketrzyn.pl. [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]  
KOMEC Kętrzyn
11.04.2023
  Kętrzyn, dnia 11.04.2023r. Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym na dostawę węgla kamiennego typ 31 lub 32, sortymentu miał M I A lub M II A w ilości 8 200 Mg. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem postęowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. w Kętrzynie, ul. Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn, a w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy "Prawo zamówień publicznych". Przedmimotem zamowienia są dostawy węgla kamiennego typ 31 lub 32, sortymentu miał M I A lub M II A, wg PN-82/g-97001, Kod CPV 09111210-5, pozbawione domieszek kamienia.  [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]  
KOMEC Kętrzyn
15.03.2023
  Kętrzyn, dnia 15.03.2023r. Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego ZP-10/2023 Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie. Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej CO 2xØ250/400mm przy ulicy Jagiełły w Kętrzynie dz. nr 7/5, 11/1 obr. 3, nr 125/1, 279/26, 279/20, 279/19, 279/18 obr. 2 miasto Kętrzyn oraz przebudowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej CO 2xØ200/315mm wraz z przyłączami do budynków w ciągu ulic Moniuszki i Mazurskiej w Kętrzynie”. [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]  

Archiwum

2023
2022
2021
2020
2019
2018

Zobacz także