Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 
Komunalna Energetyka Cieplna - KOMEC
 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik”
 
 

Przetargi

KOMEC Kętrzyn
02.09.2022
Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego ZP-27/2022 Kętrzyn, dnia 01.09.2022r. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Komunalnej Energetyce Cieplnej „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie” stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2021 z dnia 28.01.2021r. Prezesa KOMEC Sp. z o.o. w Kętrzynie.   Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Roboty dodatkowe niezbędne do spełnienia wymagań ppoż dla inwestycji modernizacji nieruchomości przy ul. Dworcowej 6 w Kętrzynie”. Termin realizacji: od podpisania umowy (podpisanie umowy planuje się do dn. 23.09.2022r.) do 28.10.2022r. Kryteria wyboru oferty: - cena 100 % Uprawniony do kontaktów z oferentami – Maciej Muczyń tel. 89 751 44 11, pok. nr 6 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: maciej.muczyn@e-ketrzyn.pl. [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się...
KOMEC Kętrzyn
01.09.2022
Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego ZP-26/2022 Kętrzyn, dnia 01.09.2022r. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie”.   Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Przegląd roczny i ocena stanu technicznego obiektów budowlanych wraz z czyszczeniem przewodów kominowych”. Termin realizacji: od podpisania umowy do 30.11.2022r. Kryteria wyboru oferty: - cena 100 % Uprawniony do kontaktów z oferentami – Jarosław Bochno tel. 89 751 36 65, pok. nr 2 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: jaroslaw.bochno@e-ketrzyn.pl. [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]  
KOMEC Kętrzyn
09.08.2022
  Kętrzyn, dnia 09.08.2022r. Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym na dostawę węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał MIIA w ilości 11400 Mg. Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Dostawę węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M II A w ilości 11400Mg” [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]  
KOMEC Kętrzyn
01.07.2022
  Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego ZP-16/2022 Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Komunalnej Energetyce Cieplnej „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie. Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Wykonanie mebli do pomieszczeń K.E.C. "Komec" Sp. z o.o.”. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Dariusz Dylewicz tel. 89 751 44 11 pok. nr 3 w siedzibie spółki "Komec" lub drogą mailową: dariusz.dylewicz@e-ketrzyn.pl [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]  
KOMEC Kętrzyn
23.05.2022
  Kętrzyn, dnia 23.05.2022r. Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego ZP-15/2022 Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie. Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Królowej Bony dz. nr 23 obr. 8 w Kętrzynie, oraz przebudowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej CO 2xØ200/315mm przy ulicy Daszyńskiego w Kętrzynie”. [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]  
KOMEC Kętrzyn
19.05.2022
Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego ZP-18/2022 Kętrzyn, dnia 19.05.2022r. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie”.   Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Ocena stanu technicznego kominów stalowych zlokalizowanych w Kętrzynie na terenie kotłowni przy ul. Mazurskiej szt. 3, ul. Limanowskiego 22 szt. 2 (2 trzony kominowe, w jednym trzonie 3 kominy, w drugim trzonie jeden komin), ul. Słowackiego 7A szt. 2, ul. Rynkowa 3 szt. 1 oraz komin murowany ul. Kaszubska 1 szt. 1”. Termin realizacji: od podpisania umowy do 22.07.2022r. Kryteria wyboru oferty: - cena 100 % Uprawniony do kontaktów z oferentami – Jarosław Bochno tel. 89-751-36-65 pok. nr 2 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: jaroslaw.bochno@e-ketrzyn.pl. [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem...
KOMEC Kętrzyn
10.05.2022
  Kętrzyn, dnia 10.05.2022r. Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym na dostawę węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał MIIA w ilości 3000 Mg. Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Dostawę węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał MIIA w ilości 3000Mg” [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]  
KOMEC Kętrzyn
25.02.2022
Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego ZP-3/2022 Kętrzyn, dnia 18.02.2022r. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Komunalnej Energetyce Cieplnej „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie” stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2021 z dnia 28.01.2021r. Prezesa KOMEC Sp. z o.o. w Kętrzynie.   Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Modernizacja systemu odżużlania wraz z wykonaniem nowych schodów zewnętrznych w ciepłowni przy ul. Rynkowej 3 w Kętrzynie”. Termin realizacji: od podpisania umowy (podpisanie umowy do 31.03.2022r.) do 09.09.2022r. Kryteria wyboru oferty: - cena 100 % Uprawniony do kontaktów z oferentami – Maciej Muczyń tel. 89-751-44-11 pok. nr 6 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: maciej.muczyn@e-ketrzyn.pl. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 7 (sekretariat) w zamkniętych kopertach z oznaczeniem...

Archiwum

2022
2021
2020
2019
2018

Zobacz także