Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 
Komunalna Energetyka Cieplna - KOMEC
 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik”
 
 

Kontakt

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o.
KEC Komec Sp. z o.o.
MWiK Sp. z o.o.
PGK Komunalnik Sp. z o.o.

Pełna nazwa Spółki:
Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kętrzynie

Nazwa skrócona:
Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie

Siedziba i adres:
11-400 Kętrzyn, ul. Romualda Traugutta 27

Wpisy do rejestrów:
KRS (Rejestr Przedsiębiorców) nr 0000177342
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON 510492534   NIP 742-15-88-365

www.tbs.ketrzyn.pl

Pełna nazwa Spółki:
Komunalna Energetyka Cieplna - Komec Sp. z o.o.

Nazwa skrócona:
KEC Komec Sp. z o.o.

Siedziba i adres:
11-400 Kętrzyn, ul. Dworcowa 10

Wpisy do rejestrów:
KRS (Rejestr Przedsiębiorców) nr 0000118512
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON 511002437   NIP 742 000-13-69

www.komecketrzyn.pl

Pełna nazwa Spółki:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Nazwa skrócona:
MWiK Sp. z o.o.

Siedziba i adres:
11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska 6

Wpisy do rejestrów:
KRS (Rejestr Przedsiębiorców) nr 0000192305
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON 510030176   NIP 742-000-09-15

www.mwik.ketrzyn.pl

Pełna nazwa Spółki:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o.

Nazwa skrócona:
PGK Komunalnik Sp. z o.o.

Siedziba i adres:
11-400 Kętrzyn, ul. Budowlana 1

Wpisy do rejestrów:
KRS (Rejestr Przedsiębiorców) nr 0000067241
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON 511008463   NIP 742-00-00-855

www.komunalnikketrzyn.pl

Zobacz także