Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 
Komunalna Energetyka Cieplna - KOMEC
 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik”
 
 

Aktualności

KOMEC Kętrzyn
09.11.2022
KOMEC Kętrzyn
27.10.2022
  Informacja Prezesa Zarządu Komunalnej Energetyki Cieplnej "KOMEC" Sp. z o.o. w Kętrzynie o cenach ciepła z rekompensatą Zgodnie z art. 59 ust. Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw od dnia 1 października 2022r. do dnia 30 kwietnia 2023r. KEC "KOMEC" Sp. z o.o. będzie stosowała średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą [pełna treść informacji poniżej] Załączniki: Informacja o cenach ciepła z rekompensatą  
KOMEC Kętrzyn
26.09.2022
  20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967).             Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Mechanizm dotyczyć będzie ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej w okresie od 01.10.2022 r. do 30.04.2023 r.             Zarówno przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, jak i wytwórcy ciepła niemający obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie ciepła, które dostarczane jest do odbiorców końcowych ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, będą miały obowiązek stosować średnią cenę ciepła z rekompensatą, w której średnia cena...
Komunalnik Kętrzyn
08.09.2022
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. w Kętrzynie informuje pasażerów, że od dnia 12.09.2022r następują zmiany w rozkładzie jazdy w kursie nocnym dedykowanym dla zakładu MTI.   kurs nocny skrócony:  odjazd z ul. Zbożowej przesunięty z godziny 2212 na 2210 omijający Dworzec PKP i przystanek Rataja Pozostałe rozkłady i kursy pozostają bez zmian.
MWiK Kętrzyn
29.08.2022
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu nowego cennika usług obowiązującego od 09.2022 r.
Kętrzyńskie TBS
25.07.2022
Dnia: 25 lipca 2022r. CENNIK DODATKOWYCH USŁUG PŁATNICZYCH obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2022r.   Udostępnienie dokumentacji technicznej w formie papierowej lub elektronicznej niezbędnej do stanięcia do zapytania ofertowego umieszczonego na stronie Spółki – 50,00 zł Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach – 15,00 zł Wydanie kartoteki księgowej właściciela (do 12 m-cy) – 12,00 zł Wydanie kartoteki księgowej właściciela (powyżej 12 m-cy) – 20,00 zł Kserokopia dokumentu potwierdzonego „za zgodność z oryginałem” – 15,00 zł Wykonanie drobnych napraw i usług na indywidualne zlecenie właściciela lokalu lub najemcy TBS – 40,00 zł za 1 godzinę (brutto)   Na podstawie zarządzenia nr 13/2022 z dnia 25.07.2022 roku
Komunalnik Kętrzyn
04.07.2022
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. w Kętrzynie informuje pasażerów, że od dnia 11.07.2022r do dnia 29.07.2022r ze względu na przerwę urlopową zakładu MTI kursy na ul. Zbożową zostają zawieszone.   kurs ranny i popołudniowy: odjazd z Dworca PKP przez Osiedle Piastowskie do ul. Zbożowej :  515z, 1315z Odjazdy z ul. Zbożowej do Dworca PKP:  546, 1412 Odjazdy z ul. Zbożowej przez Osiedle Piastowskie do Rataja :   2212 Pozostałe rozkłady i kursy pozostają bez zmian.
Komunalnik Kętrzyn
28.06.2022
PGK „Komunalnik” Sp. z o.o. w Kętrzynie  uprzejmie informuje, że od dnia   01 lipca 2022r.do dnia 31 sierpnia 2022r. uruchamia Linię Nr 4 do GIERŁOŻY (z przystankiem Czerniki Plaża), która będzie funkcjonować w zależności od pogody. Informacje odnośnie kursowania w danym dniu umieszczane będą na stronie internetowej PGK Komunalnik (www.komunalnikketrzyn.pl)  
123

Archiwum

2022
2021
2020
2019
2018

Zobacz także