Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 
Komunalna Energetyka Cieplna - KOMEC
 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik”
 
 

Aktualności

Kętrzyńskie TBS
13.03.2023
  Zainteresowanych zamianą lokalu prosimy o kontakt z administracją zasobów Gminy Miejskiej Kętrzyn, pokój nr 5, tel. 533 338 533 Wykaz chętnych do zamiany mieszkania komunalnego  Lp. Lokalizacja Piętro Liczba pokoi Powierzchnia użytkowa Sposób ogrzewania Standard       Oczekiwania dotyczące zamiany             Kuchnia Łazienka  WC Uwagi   1. Wojska Polskiego 21 III piętro 2 ok. 44 m² piecowe TAK TAK  TAK   wieksze mieszkanie 2. Chrobrego 4 III piętro 2 ok. 23m² c.o. i c.w. z sieci miejskiej TAK TAK TAK   wieksze mieszkanie 3. Powstańców Warszawy 15 I pietro 1 ok. 31 m² ogrzewanie gazowe TAK TAK TAK   wieksze mieszkanie 4. Cukrownicza 2 parter 1 ok. 20m² piecowe TAK NIE TAK   polepszenie warunków mieszkaniowych 5. Bydgoska 4 parter 2 ok.51m² piecowe TAK TAK      lokal mniejszy  6. J. Słowackiego 2 Strych 1 ok. 21 m² piecowe TAK TAK     polepszenie warunków mieszkaniowych 7. Ogrodowa 8 parter 2 ok. 67m² c.o. lokalne gazowe TAK TAK TAK   inna okolica 8. Chopina 13A parter 2 ok. 51 m²  piecowe TAK TAK TAK   inna okolica 9. Sikorskiego 72 parter 2 ok. 42m² c.o. węglowe lokale TAK TAK TAK   inna okolica 10. Sikorskiego 72 A I piętro 3 ok. 52m² piecowe TAK TAK  TAK   inna lokalizacja 11. Sikorskiego 72 II pietro 2 ok. 39 m² piecowe TAK TAK TAK   inna lokalizacja 12. Sikorskiego 74 II pietro 2 ok. 42 m² piecowe TAK TAK TAK   inna lokalizacja 13. Sikorskiego 74 parter 2 ok. 43 m² piecowe TAK TAK  TAK   inna lokalizacja 14. Sikorskiego 74 parter 2 ok. 42 m² c.o. elektryczne TAK TAK  TAK   inny sposób ogrzewania 15. Poznańska 46 parter 1 ok. 33 m² piecowe TAK  TAK TAK   lokal większy 16. Sikorskiego 72A II pietro 3 ok. 41 m² piecowe TAK TAK TAK   inna lokalizacja 17. Górna 8 II piętro 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym ok. 32 m² centralne ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskie   TAK TAK   inna większy 18. Sikorskiego 23 na strychu  1 ok. 33 m² piecowe TAK TAK TAK   lokal większy 19. Sikorskiego 67 II piętro 2 ok. 47 m² piecowe TAK TAK  lokal przejściowy lokal samodzielny 20. Kasztanowa 2 parter 2 45 m² c.o. lokalne węglowe TAK TAK TAK   inna lokalizacja 21. Górna 8 I piętro 2        36 m² centralne...
KOMEC Kętrzyn
07.03.2023
    W związku z napięciami społecznymi w sprawie cen ciepła informujemy: Od 01 stycznia 2023r. w KEC „KOMEC” wzrost cen i stawek opłat za ciepło wyniósł 14,24%, a w 2022r. były cztery regulacje cenowe i wzrost w sumie o 104,12% (tj. 1 styczeń - 16,92%; 1 marzec - 23,23%; 23 kwiecień - 5,5%; 1 sierpień - 58,47%). Spowodowały one wzrost średniej jednoskładnikowej ceny ciepła w  2022r. w stosunku do cen z 2021r. o ok. 82%.  Problem podwyżek cen ciepła w 2022r. nie dotyczył tylko naszej Spółki, ale powstał w większości firm ciepłowniczych sąsiadujących (np. Węgorzewo, Giżycko, Reszel, Korsze czy Bartoszyce) jak i w całym kraju. W ciągu 2022r. ceny węgla wzrosły o ok. 500% (z 347 zł/ tonę do 1750 zł/tonę),  a koszty gazu o ok. 250%. Wyższe ceny wynikały też z rosnących kosztów pozasurowcowych wytworzenia ciepła i jego przesyłu związanych z inflacją. To wszystko wymusiło konieczność urealnienia opłat za ciepło. Podkreślamy, że nie...
Kętrzyńskie TBS
07.03.2023
Drodzy Mieszkańcy! Z uwagi na zeszłoroczny wzrost cen ciepła a tym samym wysokie kwoty niedopłat z tytułu rozliczenia roku 2022, mając na względzie trudności finansowe najemców lokali mieszkalnych Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie, Zarząd Spółki informuje, że przyjmowane są wnioski o rozłożenie na raty przedmiotowych rozliczeń. Jednocześnie przez wzgląd na powyższą sytuację zaliczka obowiązująca do dnia 28 lutego 2023 roku na podgrzanie wody zostaje przedłużona do dnia 31 marca 2023 roku.   Zarząd KTBS Sp. z o.o. Elżbieta Hryniewicz
MWiK Kętrzyn
06.03.2023
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu nowego cennika usług obowiązującego od 03.2023 r.
KOMEC Kętrzyn
06.03.2023
  USTAWA z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw   Rządowa Tarcza Energetyczna    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw zał. nr 1 - OŚWIADCZENIE ODBIORCY CIEPŁA, O KTÓRYM MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW zał. nr 2 - OŚWIADCZENIE ODBIORCY CIEPŁA, O KTÓRYM MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW UWAGA! Dotychczas złożone Oświadczenia w ramach mechanizmu średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą zachwują ważność (art. 15...
KOMEC Kętrzyn
02.03.2023
  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 z dnia 22.02.2023r. w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamowioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło stosowanych w dniu 30 września 2022r., powiększonych o 40%   Informacja Prezesa Zarządu Komunalnej Energetyki Cieplnej "KOMEC" Sp. z o.o. w Kętrzynie z dnia 02.03.2023r. w sprawie cen dostawy ciepła  
Kętrzyńskie TBS
01.03.2023
KOMUNIKAT   do najemców lokali Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kętrzynie   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kętrzynie informuje, że przesłane rozliczenie roczne z tytułu zużycia centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody wynika z rzeczywistego ich zużycia w 2022 roku wg cen dostawcy ciepła.   Wyjaśniamy W roku 2022 nastąpił znaczny wzrost cen, na które nie miał wpływu dostawca ww. mediów. Najemcy w ciągu roku uiszczają zaliczkę według prognozowego wyliczenia ceny zużycia ciepła i ciepłej wody. Spółka w chwili otrzymania faktur za dany okres rozliczeniowy z tytułu zużycia centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody rozlicza faktyczne zużycie przez najemców w cenie rzeczywistej.
MWiK Kętrzyn
23.02.2023
Uchwała Nr 3/2023 Rady Nadzorczej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętrzynie z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Na podstawie art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 679 z późn. zm.), § 18 ust. 1 pkt 5a Umowy Spółki oraz § 3 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie, po przeprowadzeniu głosowania, uchwala co następuje: §1 Powołuje Pana Prusika Wiesława do Zarządu Spółki, powierzając funkcję Prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie, na okres jednej kadencji, począwszy od dnia 01 lutego 2023 r. §2 Uchwała wchodzi w życe z dniem podjęcia. Głosy: za 5, przeciw 0, wstrzymujących się 0
Kętrzyńskie TBS
13.02.2023
Nabór na stanowisko Inspektor ds. budowlanych   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie ogłasza nabór na stanowisko pracy Inspektor ds. budowlanych Wymagania: wykształcenie minimum średnie techniczne budowlane lub pokrewne, znajomość prawa w zakresie budowlanym, znajomość z zakresu prawa mieszkaniowego, znajomość prawa w zakresie zarządzania lokalami, znajomość pracy przy komputerze oraz innych urządzeniach biurowych, komunikatywność, kreatywność. Ogólny zakres obowiązków na stanowisku to: uzgadnianie zakresu prac i zlecanie prac do wykonania, dokonywanie wizji lokalnych na wnioski pisemne, planowanie prac remontowych, zlecanie i opracowanie dokumentacji technicznej, udzielanie pisemnych odpowiedzi na podania itp. Wymagane dokumenty: życiorys (CV) i list motywacyjny. Oferujemy: zatrudnienie na okres próbny z możliwością przedłużenia umowy, pracę jednozmianową od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat, wynagrodzenie 3 490,00 zł brutto.   Dokumenty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie ul. Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn.
Kętrzyńskie TBS
31.01.2023
  1,40 zł za przelew i wpłata czynszowa (KTBS, WM) 1,40 zł za przelew i wpłata z tytułu zużycia wody (MWiK) 1,70 zł za pozostałe przelewy i wpłaty 0,50% płatności za przelewy i wpłaty powyżej 1 000,00 zł 1% płatności za każdy przelew zagraniczny 6,00 zł za opłaty ZUS i podatkowe 0,00 zł opłaty czynszowe na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn 3,20 zł opłata za książeczkę wpłat (KTBS, WM, GMK) 0,60 zł opłata za usługę ksero (jedna kartka) __________________________________________________                         Na podstawie zarządzenia nr 1/2023 z dnia 31.01.2023 roku
123

Archiwum

2023
2022
2021
2020
2019
2018

Zobacz także