Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 
Komunalna Energetyka Cieplna - KOMEC
 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik”
 
 

Spółki miejskie

Kętrzyńskie TBS
Komunalna Energetyka Cieplna - Komec
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
PGK „Komunalnik”

Zobacz także